Afronding oudercursus wiskunde

30-6-2021

Afronding oudercursus wiskunde

Gisteren werd het cursusjaar 'Wiskunde voor ouders' voor ouders met leerlingen in klas 1, 2 en 3 op feestelijk afgesloten. Al vele jaren verzorgen wiskundecollega's Hub Kusters en Michel Beckers in de avonduren deze lessen aan ouders waarbij naast vakinhoud ook ruimte is voor het sociale aspect.

Helaas hebben de deelnemende ouders, vanwege coronabeperkingen, vanaf januari de lessen online moeten volgen en hebben ze, net zoals hun kind, ervaren dat digitaal onderwijs toch vermoeiend kan zijn. Desondanks bleven heel veel ouders deelnemen aan deze cursus. 

Tijdens de afsluitende cursusbijeenkomst werden de deelnemende ouders beloond met een certificaat of oorkonde. Ouders die reeds drie jaar lang deze oudercursus volgden ontvingen een 'super-diploma'.

Ook het komend schooljaar zullen Hub Kusters en Michel Beckers deze oudercursus verzorgen. Zij zullen geïnteresseerde ouders van leerlingen in de onderbouw aan het begin van het nieuwe schooljaar voorzien van nadere informatie.

Zou u nu al meer informatie wensen dan kunt u contact opnemen met Hub Kusters via h.kusters@stichtinglvo.nl

1 (5)
1 (5)