Zelftesten

24-4-2021

Zelftesten

Vanaf maandag 17 mei starten we op school met het aanbieden van zelftesten aan leerlingen die als 'overig contact' in een klas hebben gezeten waar een besmetting heeft plaatsgevonden. Deelname aan de zelftesten is op vrijwillige basis. Via deze brief hebben we alle ouders en leerlingen geïnformeerd over de opstart en werkwijze rondom zelftesten.

Ouders van leerlingen die jonger zijn dan 16 en leerlingen van 16 jaar en ouder kunnen via Somtoday aangeven of ze toestemming geven voor het aanbieden van de zelftest door school.

Het inzetten van zelftesten onder leerlingen en docenten moet bijdragen tot het veiliger aanbieden van fysieke lessen op school. Buiten de inzet van zelftesten blijven de bestaande richtlijnen, zoals het houden van afstand, het dragen van mondkapjes in gangen en lokalen (met uitzondering van de momenten waarop een leerling een zitplaats heeft ingenomen) en het frequent wassen van handen, bestaan.

Risicogericht- en preventief zelftesten. Wat is het verschil?

Naast het preventief zelftesten, waarbij school aan leerlingen en personeelsleden vraagt om zich twee keer per week thuis zelf te testen middels de verstrekte zelftesten, kan school ook door de GGD gevraagd worden om een risicogerichte zelftest af te nemen op school. Beide zelftesten zijn altijd vrijwillig.  Hier ziet u wat de grootste verschillen zijn tussen risicogericht testen en preventief testen. 

Test