Kerstvakantie

23-12-2021

Kerstgroet

Het afgelopen schooljaar verliep anders dan we hadden gehoopt. We waren samen in de veronderstelling dat we corona zouden overwinnen en we het leven zoals we gewend waren weer konden oppakken. Zover is het helaas nog niet en op school hebben we de eerste maanden van het huidige schooljaar daardoor te maken gehad met veel collega’s, leerlingen en gezinsleden die besmet raakten met corona en die soms (ernstig) ziek werden.

Hierdoor was het niet voor iedereen mogelijk om altijd fysiek op school te zijn. Door middel van  online lessen en maatwerk bij het inhalen van toetsen hebben we met elkaar geprobeerd zo goed mogelijk met de omstandigheden om te gaan. Ook de komende maanden wordt er waarschijnlijk weer veel gevraagd van het improvisatievermogen van docenten, leerlingen en ouder(s)/verzorger(s). De tijd zal uitwijzen of we bijvoorbeeld op 10 januari weer met alle klassen fysiek starten op school en op welke wijze onze examenkandidaten dit jaar hun eindexamens zullen afleggen. We zeggen u in elk geval toe dat we u hierover ook in het nieuwe jaar transparant en regelmatig blijven informeren.

Voor nu willen u danken voor de prettige samenwerking het afgelopen jaar en wensen we u en uw dierbaren heel fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2022 toe.

Over de opstart van ons onderwijs vanaf 10 januari 2022 zullen we u in de eerste week van het nieuwe jaar per mail informeren.

Kerstbal
Kerstbal