Voorlichting profielkeuze online

5-11-2021

Voorlichting profielkeuze ouder(s)/verzorger(s) klas 3 

Als gevolg van het toenemend aantal besmettingen zullen de profielkeuze-informatieavonden van maandag 8 en dinsdag 9 november as. online plaatsvinden. Onze schooldecaan, mevrouw Hover, heeft bij alle leerlingen uit klas 3 een afspraak aangemaakt in de agenda in Teams waarmee ouder(s)/verzorger(s) maandag of dinsdagavond online en van thuis uit kunnen aansluiten. 

De voorlichtingen van maandag en dinsdag zullen dus niet fysiek op school plaatsvinden.  

123 (3)