Voortgang bouw

18-10-2021

Voortgang bouw

De contouren van ons nieuwe bouwdeel, dat gerealiseerd wordt op de voormalige pauzeplaats van onze school, beginnen steeds duidelijker zichtbaar te worden. Na de levering van het staal, amper twee weken geleden, staan de staalkolommen voor de begane grond en de eerste etage er al. Zelfs de vloerdelen voor de eerste etage liggen al grotendeels op hun plek. BAM werkt gestaag door naar het hoogste punt dat binnen enkele weken bereikt zal worden.

18 10 2021

Verder wordt ons voormalig bouwdeel B (natuur- en scheikunde, biologie en het OLC) ingrijpend gerenoveerd en binnenkort gekoppeld aan het nieuwbouwgedeelte dat op de pauzeplaats wordt opgebouwd. Bij de renovatie worden grote delen van de binnenwanden gesloopt en zullen ook kozijnen en gevels volledig vernieuwd worden. Bouwdeel B staat er momenteel kaal en tochtig bij, maar ook hier zal binnenkort begonnen worden met de herbouw, zodat onze leerlingen er in 2022 weer les kunnen volgen. 

14 10 2021

Daarnaast zijn er inmiddels keuzes gemaakt wat betreft de inrichting van ons nieuwe schoolgebouw. Naast meubilair wordt er ook nagedacht over vloerbekleding, verlichting etc. Onderstaande foto's geven een impressie van hoe ons nieuwe gebouw er van binnen uit gaat zien.

18 10 2021 Inrichting
18 10 2021 Inrichting Leerplein
15 10 2021
14 10 2021
18 10 2021 Inrichting Leerplein
18 10 2021 Inrichting