DSC 0052

Demonstratielessen groep 8

Demonstratielessen voor leerlingen van groep 8 (14 november 2023 en 17 januari 2024, startmoment 19.00 uur)

De overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs is voor veel ouders en leerlingen spannend. Om een goed beeld te geven van ons onderwijsaanbod, onze (leerling)zorg, begeleiding en de goede sfeer op onze school organiseren we, naast een open dag (3 februari) en informatieavonden (14 november 2023 en 17 januari 2024), beiden om 19.00 uur) op beide dagenook demonstratielessen voor leerlingen uit groep 8. 

Tijdens de demonstratielessen bieden we jou, samen met klasgenoten uit groep 8, de mogelijkheid om 4 lessen van 20 minuten te volgen. De demonstratielessen geven je een beeld van wat je mag verwachten op Sint-Jan. Tijdens dit afwisselende programma krijg je ook een les TTO waardoor je een indruk kunt krijgen van ons tweetalig onderwijs.

Samen met deze demonstratielessen die starten om 19.00 uur bieden we jouw ouder(s)/verzorger(s) de mogelijkheid om een informatieavond bij te wonen waarin we onder andere informatie geven over ons onderwijsaanbod (inclusief TTO), leerlingzorg en begeleiding. 

We zien je graag op Sint-Jan!

Demolessen 5