Versterkt Engels

Havo ChallENge

Voor de leerlingen van havo is er in de brugklas de mogelijkheid om te kiezen voor ChallENge (voorheen versterkt Engels). Bij ChallENge volgen de leerlingen niet drie maar vijf lessen Engels in de week om zo meer diepgang te bereiken wat betreft het vak Engels. Een van deze uren wordt gegeven door een native speaker. Op deze manier willen we de havoleerlingen beter voorbereiden op een studie in het hbo.

De kosten van ChallENge bedragen €95,- per invoer. Voor extra activiteiten zoals een bezoek aan Engeland moet apart worden betaald. Uitdaging wordt in de derde klas afgesloten met een Anglia examen.

Wilt u uw kind aanmelden voor ChallENge dan kan dat helaas niet met het algemeen aanmeldformulier. U kunt via onderstaande link aangeven dat uw kind, bij inschrijving op onze havo-afdeling, graag ChallENge wil volgen. Wij vervolgens bij de rekening houden met uw voorkeur en uw soort plaatsen in een klas waarin versterkt Engels wordt gegeven.