Groep 8

Aanmeldformulier

Wilt u uw zoon of dochter aanmelden voor het Sint-Janscollege?

Wanneer uw kind op een basisschool van de onderwijsstichting MOVARE of (in bepaalde gevallen) van stichting INNOVO onderwijs volgt, kunt u onderstaand inschrijfformulier gebruiken.

Het ingevulde aanmeldformulier kunt u vervolgens op een aantal manieren bij ons aanleveren.

  • Per post - postadres: Sint-Janscollege, Amstenraderweg 122, 6431 EN Hoensbroek
  • Per mail - aanmelden@sintjan-lvo.nl
  • Persoonlijk afgeven - bezoekadres: Sint-Janscollege, Amstenraderweg 122, 6431 EN Hoensbroek

Leerlingen van andere stichtingen kunnen zich aanmelden via de leraar van uw kind.

Het inschrijfformulier is overigens ook te downloaden via www.parkstadscholen.nl.

Havo ChallENge

Wilt u uw kind aanmelden voor het volgen van ChallENge (voorheen versterkt Engels) dan vindt u hier meer informatie.

Contact

Heeft u vragen over de aanmelding van uw kind dan kunt u altijd contact opnemen met de teamleider brugklassen, Nicole Hendrix via n.hendrix@stichtinglvo.nl of met de leerlingcoördinator brugklassen, Dini Diederen via d.diederen@stichtinglvo.nl

Nicole en Dini zijn ook telefonisch bereikbaar via 045-5218666.

DSC 0710