1 (1)

Zelftesten

Zelftesten

Vanaf maandag 17 mei starten we op school met het aanbieden van zelftesten aan leerlingen die als 'overig contact' in een klas hebben gezeten waar een besmetting heeft plaatsgevonden. Deelname aan de zelftesten is op vrijwillige basis. Via deze brief hebben we alle ouders en leerlingen geïnformeerd over de opstart en werkwijze rondom zelftesten.

Ouders van leerlingen die jonger zijn dan 16 en leerlingen van 16 jaar en ouder kunnen via Somtoday aangeven of ze toestemming geven voor het aanbieden van de zelftest door school.

Het inzetten van zelftesten onder leerlingen en docenten moet bijdragen tot het veiliger aanbieden van fysieke lessen op school. Buiten de inzet van zelftesten blijven de bestaande richtlijnen, zoals het houden van afstand, het dragen van mondkapjes in gangen en lokalen (met uitzondering van de momenten waarop een leerling een zitplaats heeft ingenomen) en het frequent wassen van handen, bestaan.