Ict Foto

Spelregels online onderwijs

Streamen van lessen

Het stijgend aantal besmettingen zorgt ervoor dat er steeds meer leerlingen, wegens een besmetting met corona, als huisgenoot van een besmet gezinslid of in afwachting van een testuitslag, in thuisisolatie verblijven. Om ervoor te zorgen dat leerlingen die in thuisisolatie verblijven toch onderwijs kunnen volgen zullen we, met ingang van morgen, vrijdag 26 november, alle lessen streamen. Hierdoor kunnen alle leerlingen die thuis zitten, maar toch onderwijs kunnen volgen, in elk geval de les online kunnen bijwonen.

Voor de duidelijkheid willen we aangeven dat we geen hybride onderwijs aan zullen bieden, waarbij de leerling van thuis uit vragen kan stellen, antwoorden kan geven of de docent het huiswerk moet controleren, maar dat het online lessen betreft waarbij de docent de microfoon aanzet, het bureaublad deelt waardoor leerlingen aantekeningen kunnen zien en eventueel de webcam aanzet zodat een leerling de les op die wijze kan volgen. 

Spelregels

Voor het streamen van lessen gelden onderstaande spelregels. Deze spelregels worden met zowel docenten en ondersteunend personeel van het Sint-Janscollege alsmede met ouders en leerlingen gecommuniceerd en gelden voor alle geledingen in de school.

  • De uitnodiging voor de Teams-vergaderingen zijn voor de leerlingen terug te vinden in de Outlook-agenda van hun schoolaccount (en daardoor ook in de agenda in Teams).
  • We verwachten dat leerlingen die in thuisisolatie verblijven aanwezig zijn in de les. Deze leerlingen zijn, wanneer de docent daarom vraagt, verplicht om een webcam aan te hebben.
  • Aanwezigheid van leerlingen in Teams wordt via Somtoday geregistreerd. Leerlingen die in thuisisolatie verblijven en niet ziekgemeld zijn door ouder(s)/verzorger(s) volgen alle lessen online.
  • Leerlingen die zich misdragen gedurende de les worden hierop aangesproken en gedurende de rest van de les uitgesloten van deelname. De docent meldt dit gedrag bij de co√∂rdinator; deze kan, afhankelijk van de aard en de frequentie van deze meldingen besluiten om leerlingen gedurende een bepaalde periode/ voor meerdere lessen uit te sluiten van deelname aan gestreamde lessen daarnaast kunnen ook aanvullende stafmaatregelen worden opgelegd. Deze leerlingen zullen op eigen gelegenheid de stof door moeten werken, uitgaande van het huiswerk in Somtoday.
  • Toegang tot en deelname aan de gestreamde lessen is beperkt tot leerlingen uit de stamklas/het cluster waar de docent op dat moment les aan geeft en die in thuisisolatie verblijven. Ouder(s)/verzorger(s) en/of andere gezinsleden worden geacht niet aanwezig te zijn bij en/of deel te nemen aan een gestreamde les.
  • De gestreamde lessen mogen niet opgenomen of gedeeld worden, noch mogen leerlingen anderen toegang tot deze lessen geven.
  • Het huiswerk wordt, zoals gebruikelijk, geplaatst in Somtoday. Hier kunnen ook aantekeningen worden geplaats of kan er doorverwezen worden naar materiaal of opdrachten in Its Learning.
  • Its Learning wordt niet ingezet als alternatief voor een gestreamde les. Alle lessen worden via Teams gestreamd aangeboden.