Covid-19

Richtlijnen Covid-19 

Via het submenu aan de rechterzijde treft u informatie aan over onze werkwijze tijdens deze Corona-epidemie. U treft onder andere een uitgebreid overzicht van vragen en antwoorden aan in onze Q&A. Deze Q&A wordt regelmatig geactualiseerd.

Verder informeren we ouders en leerlingen per mail over onze werkwijze ten tijde van een lockdown. De meest actuele informatie treft u ook aan in het submenu aan de rechterzijde.

Heropening voortgezet onderwijs

De tweede kamer heeft op 27 mei 2021 besloten dat de anderhalve meter afstand tussen leerlingen in het voortgezet onderwijs kan worden opgeheven. De minister heeft laten weten dat de scholen vanaf 31 mei open kunnen en per 7 juni verplicht volledig open zijn.

Op Sint-Jan zullen we, in verband met een proefwerkweek en correctiedag voor docenten op dinsdag 8 juni, op woensdag 9 juni de lessen hervatten en op die dag volledig heropenen.

Bij deze heropening staat de veiligheid van werknemers en leerlingen voorop. Derhalve kan heropening alleen gepaard gaan met aanvullende maatregelen die de kans op overdracht van Corona op school minimaliseren. De maatregelen zijn terug te vinden in het openingsplan dat op maandag 7 juni gedeeld is met alle ouders en leerlingen. 

Hulp of ondersteuning

Iedereen beleeft deze coronaperiode anders. Misschien verveel je je sneller of voel je je vaker eenzaam, somber of angstig. Wij vinden het belangrijk dat je weet dat er een luisterend oor, advies en ondersteuning beschikbaar is. Dat kan door in gesprek te gaan met leerlingbegeleiding op school maar je kunt ook gebruik maken van online ondersteuning. Graag wijzen we jou, maar ook je ouder(s)/verzorger(s) op mogelijkheden tot ondersteuning. 

Vragen?

Zou u vragen hebben die niet in onze Q&A beantwoord worden dan kunt u contact opnemen met de heer Y. Heynen via y.heynen@stichtinglvo.nl of via 045-5218666.