Covid-19

Richtlijnen Covid-19 

Via het submenu aan de rechterzijde treft u informatie aan over onze werkwijze tijdens deze Corona-epidemie. U treft onder andere een uitgebreid overzicht van vragen en antwoorden aan in onze Q&A. Deze Q&A wordt regelmatig geactualiseerd.

Verder informeren we ouders en leerlingen per mail over onze werkwijze ten tijde van een lockdown. De meest actuele informatie treft u ook aan in het submenu aan de rechterzijde.

Versoepeling richtlijnen

Met ingang van aanstaande maandag (27 september) zijn er versoepelingen van toepassing op de coronamaatregelen op school. Het betreft de volgende wijzigingen:

· Leerlingen hoeven geen anderhalve meter afstand meer te houden van personeelsleden van school. Ook personeelsleden hoeven onderling geen afstand meer te houden. De verplichting hiertoe vervalt, maar toch geven we leerlingen en personeelsleden het advies om afstand te bewaren.

· Leerlingen, personeelsleden en bezoekers van onze school hoeven in het schoolgebouw geen mondkapje meer te dragen. De plicht hiertoe vervalt dus.

Leerlingen en personeelsleden die er vrijwillig voor kiezen om een mondkapje te dragen in gangen of pauzeruimtes mogen dit uiteraard gewoon doen.

Streamen

Vanaf aanstaande maandag vervalt, mede door een wijziging in de richtlijnen die de VO-raad en de onderwijsvakbonden hierover hebben afgesproken, de plicht dat docenten hun lessen streamen. Dat wil zeggen dat sommige lessen niet meer gestreamd zullen worden. Omdat het docenten vrij staat om dit toch te doen zullen bepaalde lessen ook wel online aangeboden worden. De vakdocenten die hun lessen streamen zullen hun leerlingen hierover informeren.

Bij lessen die niet gestreamd worden kunnen leerlingen zelfstandig aan de slag middels de opdrachten, aantekeningen en/of uitwerkingen die te vinden zijn in Its Learning en Somtoday.

Algemene hygiëneregels

-Iedereen wast natuurlijk vaak en grondig de handen. Wij zorgen er voor dat er voldoende hygiënemiddelen beschikbaar zijn op school en in de lokalen.

-Bij (verkoudheids)klachten, hoesten, klachten aan de luchtwegen, koorts of ziekte vragen we u uw kind thuis te houden. In dat geval verzoeken we u om ’s morgens tussen 08.00 en 08.30 uur telefonisch contact op te nemen met school zodat we weten dat uw kind niet naar school komt.

Aangepast lesrooster

In verband met aangepaste richtlijnen werken we voorlopig met een aantal minimale aanpassingen in ons lesrooster. Deze aanpassingen zijn hier terug te vinden. In dit overzicht zijn ook de plekken waar leerlingen binnen kunnen pauzeren opgenomen. 

Hulp of ondersteuning

Iedereen beleeft deze coronaperiode anders. Misschien verveel je je sneller of voel je je vaker eenzaam, somber of angstig. Wij vinden het belangrijk dat je weet dat er een luisterend oor, advies en ondersteuning beschikbaar is. Dat kan door in gesprek te gaan met leerlingbegeleiding op school maar je kunt ook gebruik maken van online ondersteuning. Graag wijzen we jou, maar ook je ouder(s)/verzorger(s) op mogelijkheden tot ondersteuning. 

Vragen?

Zou u vragen hebben die niet in onze Q&A beantwoord worden dan kunt u contact opnemen met de heer Y. Heynen via y.heynen@stichtinglvo.nl of via 045-5218666.