Covid-19

Richtlijnen Covid-19 

Via het submenu aan de rechterzijde treft u informatie aan over onze werkwijze tijdens deze Corona-epidemie. U treft onder andere een uitgebreid overzicht van vragen en antwoorden aan in onze Q&A. Deze Q&A wordt regelmatig geactualiseerd.

Verder informeren we ouders en leerlingen per mail over onze werkwijze ten tijde van een lockdown. De meest actuele informatie treft u ook aan in het submenu aan de rechterzijde.

Aanscherping richtlijnen

Vanaf januari 2022 zijn de coronamaatregelen op school aangescherpt.

We hebben alle ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen per brief nader geïnformeerd over de opstart van ons onderwijs vanaf 10 januari 2022. De brief hierover treft u hier aan. 

Voor alle gebruikers van ons schoolgebouw gelden onderstaande regels.

· Leerlingen hoeven geen anderhalve meter afstand meer te houden van elkaar.  Personeelsleden dienen ten opzichte van elkaar en ten opzicht van leerlingen wel anderhalve meter afstand te houden. 

· Leerlingen, personeelsleden en bezoekers van onze school zijn verplicht in het schoolgebouw een mondkapje meer te dragen. 

Algemene hygiënemaatregelen

-Iedereen wast natuurlijk vaak en grondig de handen. Wij zorgen er voor dat er voldoende hygiënemiddelen beschikbaar zijn op school en in de lokalen.

-Bij milde (verkoudheids)klachten of hoesten vragen we u uw kind thuis te houden en een zelftest af te nemen. Bij een negatieve zelftest mag uw kind naar school. Bij een positieve test adviseren we u om een PCR-test in te plannen bij de GGD.  In dat geval verzoeken we u om ’s morgens tussen 08.00 en 08.30 uur telefonisch contact op te nemen met school zodat we weten dat uw kind niet naar school komt.

Aangepast lesrooster

In verband met aangepaste richtlijnen werken we voorlopig met een aantal minimale aanpassingen in ons lesrooster. Deze aanpassingen zijn hier terug te vinden. In dit overzicht zijn ook de plekken waar leerlingen binnen kunnen pauzeren opgenomen. 

Hulp of ondersteuning

Iedereen beleeft deze coronaperiode anders. Misschien verveel je je sneller of voel je je vaker eenzaam, somber of angstig. Wij vinden het belangrijk dat je weet dat er een luisterend oor, advies en ondersteuning beschikbaar is. Dat kan door in gesprek te gaan met leerlingbegeleiding op school maar je kunt ook gebruik maken van online ondersteuning. Graag wijzen we jou, maar ook je ouder(s)/verzorger(s) op mogelijkheden tot ondersteuning. 

Vragen?

Zou u vragen hebben die niet in onze Q&A beantwoord worden dan kunt u contact opnemen met de heer Y. Heynen via y.heynen@stichtinglvo.nl of via 045-5218666.