Front

Contact

Contact?

 

Voor vragen, opmerkingen of klachten over de renovatie en (ver)nieuwbouw van het Sint-Janscollege kunt u contact met ons opnemen.

Heeft u vragen of opmerkingen over de bouwwerkzaamheden dan kunt u terecht bij:

de heer B. Schaapkens, projectleider van BAM Bouw en Techniek. 

e. sintjanscollege@bam.com 

t. 06-50816267.

Voor algemene vragen kunnen ouder(s)/verzorger(s), leerlingen en personeelsleden terecht bij:

de heer Y. Heynen, teamleider van het Sint-Janscollege.

e. y.heynen@stichtinglvo.nl

t. 045-5218666 

Voor algemene vragen kunnen omwonenden terecht bij: 

klantcontactcentrum van de gemeente  Heerlen

e. gemeente@heerlen.nl

t. 045-5605040