Bouw 1

Bouw

Sint Jan bouwt!

De komende jaren wordt het Sint-Janscollege herbouwd en gerenoveerd. Via deze pagina houden we u op de hoogte van de vorderingen van de renovatie en nieuwbouw. In het submenu aan de rechterzijde treft u alle nieuwsbrieven aan die door de gemeente Heerlen, aannemer BAM Bouw en Techniek of Stichting LVO en de school worden verzonden aan omwonenden, personeelsleden en ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen.

Daarnaast bieden we via filmpjes en foto's een inkijkje in de vorderingen van de bouw. Ook kunt u nu reeds de eindsituatie aan het einde van dit project bekijken en zo een indruk krijgen van ons nieuwe gebouw. 

Tijd voor een nieuw gebouw...

Eind 1947 opende de school voor het eerst haar deuren, 100 meter naast de huidige school werden in een noodhuisvesting bestaande uit Belgische barakken van 4.5 bij 7 meter, die door Staatsmijn Emma ter beschikking werden gesteld, de eerste lessen verzorgd. Deze barakken voldeden echter al snel niet meer en vanaf 1954 werd er gestart met de voorbereidingen voor de bouw van een nieuw gebouw.

014 Akerstraat Noord

Begin jaren '60 werden de bouwactiviteiten gestart op de plek waar de school tot op heden staat. De gebouwen, die grotendeels al sinds 1 mei 1965 in gebruik zijn, voldoen echter niet meer aan de eisen van deze tijd. Het huidige onderwijs vraagt onder meer om flexibel gebruik van ruimten en het bestaande gebouw is hoofdzakelijk ingericht om klassikaal les te geven. 

Start nieuwbouw

Begin 2021 zijn we gestart met een grootschalige renovatie en (ver)nieuwbouw van het Sint-Janscollege. Het nieuwe gebouw wordt een duurzaam schoolgebouw met een divers ruimteaanbod. Onze nieuwe school wordt energiezuinig, flexibel en multifunctioneel inzetbaar. Een gebouw waar leerlingen in een gezonde inspirerende omgeving onderwijs volgen dat past bij de eisen van deze tijd.

Bouw 5

Afronding bouwfase 1 en 2

Vanaf oktober 2023 gebruiken we beide nieuwbouwdelen waar we als school al heel erg trots op zijn. Een fris modern gebouw dat in niets meer doet denken aan het gebouw waarin generaties jongeren uit Parkstad-noord onderwijs hebben gevolgd. Er staat nu een nieuw gebouw voor onderwijs aan de volgende generatie.

Vanaf oktober 2023 worden de resterende oudbouwdelen, zoals de gymzalen en onze oude A-vleugel, gesloopt en vervolgens wordt het buitenterrein opnieuw ingericht en aangeplant. In juni 2024 vieren we de opening van onze nieuwe school en het aangepaste schoolterrein met een groot feestweekend inclusief reünie.  

7
3
8 (1)
6 (2)