Centraal schriftelijk eindexamen tijdvak 2

19-6-2023

Centraal schriftelijk eindexamen tijdvak 2

Leerlingen die na tijdvak 1 nog niet geslaagd zijn, of die tijdens tijdvak 1, wegens ziekte, examens hebben gemist, kunnen voor het herkansen en/of inhalen van schoolexamens gebruik maken van tijdvak 2.

Het rooster voor tijdvak 2 is hier terug te vinden.

We wensen de examenkandidaten die nog niet geslaagd zijn veel succes toe met hun herkansingen/inhaalexamens.