Ouder-kindgesprekken

10-5-2022

Ouder-kindgesprekken

Ook aan het begin van het derde, en laatste trimester van dit schooljaar bestaat er weer een mogelijkheid om in gesprek te gaan met de mentor of de vakdocent van uw kind. Afhankelijk van de Covid-19 maatregelen zullen deze ouder-kindgesprekken digitaal via Teams plaatsvinden of fysiek op school.

We zullen ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen begin april informeren over onze werkwijze tijdens de ouder-kindgesprekken.

 

SJ G21712 1432