Cambridge Checkpoint Examen TTO-3

21-4-2022

Cambridge Checkpoint Examen

Aan het eind van de onderbouw toetsen we  door middel van het Cambridge Checkpoint Examen het niveau Engels bij de leerlingen die tweetalig onderwijs volgen. Succes!

Cambridge