Sint-Janscollege Tour

7-2-2022

Sint-Janscollege Tour

De Sint-Janscollege Tour is terug! Dit schooljaar willen we diverse avonden organiseren omtrent onderwerpen die opvoeden in de continu veranderende maatschappij extra lastig maakt. Op die manier hopen we inzicht te creëren, maar ook samen ervaringen uit te wisselen. Vandaag vindt de eerste van drie informatiebijeenkomsten plaats.

  1. Sint-Janscollege Tour 1: Stress onderbouw (ouders klas 1 t/m 3)

De eerste Sint-Janscollege Tour van 2022 gaat over stress bij leerlingen in de onderbouw. Stress onder leerlingen is, volgens vele onderzoeken, tijdens de coronapandemie alleen maar toegenomen. Zowel van ouders als docenten krijgen we steeds vaker de vraag hoe hiermee om te gaan. Om ouders hierover te informeren bieden we de voorlichting  'Hoe ga je als ouder om met de stress van je kind?' aan. We willen via deze lezing een stukje inzicht bieden, maar ook praktische handvatten geven om er thuis mee aan de slag te gaan. Ook op school is er aandacht voor dit onderwerp, onder meer door onze leerlingen lessen over omgaan met stress aan te bieden. Inschrijving voor deze lezing is alleen voor ouder(s)/ verzorger(s) van leerlingen uit de onderbouw.

Datum             : 7 februari 2022

Tijd                  : 19:30 – 21:00 uur

Locatie            : digitaal

Aanmelden     : https://tinyurl.com/2p8d7dwh

SJCT 1 Stress