Halloween-party

14-10-2022

Trick-or-treat.

Eind oktober staat in het teken van Halloween en dat is natuurlijk een mooie gelegenheid om een spetterende Halloween party te organiseren voor onze brugklasleerlingen. Dit feest gaat dan ook plaatsvinden op vrijdag 14 oktober in onze nieuwe aula.

Deze disco-avond is alleen voor brugklasleerlingen van onze school. Het feest start om 18.30 uur en we sluiten af om 21.30 uur. Het feest wordt betaald uit de (vrijwillige) ouderbijdrage: de entree is gratis. Voor eten wordt gezorgd, we gaan barbecueën: ook dit is gratis. Alle leerlingen krijgen vier consumptiebonnen waarmee er een glaasje fris kan worden gehaald. Heeft u de (vrijwillige) ouderbijdrage nog niet betaald en zou u, nu we weer extra activiteiten kunnen organiseren die uit deze bijdrage worden betaald, deze alsnog willen betalen dan hoor ik dat graag van u.

Omdat het thema ’Halloween’ is, vragen we leerlingen om zich, als ze dat leuk vinden, in halloween-stijl te kleden. Degene die het stijlvolst gekleed is, ontvangt de titel Ms./Mr./Mx. Halloween Sint-Jan 2022’.

Natuurlijk ben je niet verplicht om te komen, maar we zouden het heel leuk vinden wanneer je erbij bent. Je kunt dit aangeven bij je mentor. Als je met de fiets komt kun je gebruik maken van de fietsenstalling.

Voor de ouders organiseren we tegelijk met de halloween-party een informeel samenzijn met een (eenvoudige) barbecue. Wij nodigen u dan ook graag uit om, samen met uw kind, van 18.30 uur tot 21.30 uur op school aanwezig te zijn.

Wanneer de weergoden ons goed gezind zijn, zal dit samenzijn voor de ouders plaatsvinden onder de tent op onze pauzeplaats aan de Amstenraderweg. U kunt tijdens deze avond dan nader kennismaken met de ouders van de klasgenoten van uw kind. Daarnaast zullen de brugklasmentoren en de teamleider van de brugklassen aanwezig zijn.

Vanuit organisatorisch oogpunt willen we ouder(s)/verzorger(s) die interesse hebben om deel te nemen vragen om zich digitaal aan te melden via deze link.

Wel vragen wij van deelnemende ouder(s)/verzorger(s) een beperkte eigen bijdrage van €5,00 per persoon. Uiterlijke aanmelddatum voor deelname aan barbecue en informeel samenzijn is dinsdag 11 oktober.

Natuurlijk hopen we veel ouder(s)/verzorger(s) te mogen verwelkomen deze avond.

Gala 11