Informatieavond voor ouder(s)/verzorger(s) van de vierde klassen

16-9-2021

Informatieavond ouders vierde klassen

Om 19.00 start de voorlichtingsavond voor ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen in de vierde klas. De mentor van uw kind zal u informeren over algemene schoolregels van het Sint-Janscollege, maar geeft u ook informatie over het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) dat start in de vierde klassen. 

We informeren alle ouder(s)/verzorger(s) in de eerste week van het nieuwe schooljaar over de exacte locatie en invulling aangezien deze mede afhankelijk is van de dan geldende coronarichtlijnen.