Ouder-kindgesprekken docenten en mentoren

8-4-2021

Ouder-kindgesprekken voor docenten en mentoren

Op donderdag 8 april staan er weer ouder-kindgesprekken op de planning. Deze gesprekken zullen ook nu weer online via Teams plaatsvinden. Ouders en leerlingen krijgen de mogelijkheid om op deze avonden met mentoren en vakdocenten in gesprek te gaan.

Inschrijven voor de ouder-kindgesprekken is mogelijk vanaf 23 maart tot uiterlijk 31 maart 12.00 uur. Vervolgens maakt de roostermaker een planning voor deze gesprekken. Ouders en personeelsleden ontvangen dan uiterlijk dinsdag 6 april de dag en het tijdstip waarop het gesprek zal plaatsvinden. Zowel de uitnodiging om in te schrijven alsmede het rooster van de momenten waarop gesprekken plaatsvinden ontvangen ouders per mail.