Stralingspracticum natuurkunde

15-1-2021

Stralingspracticum natuurkunde

Leerlingen van de examenklassen natuurkunde hebben vandaag hun stralingspracticum.

De leerlingen voeren experimenten uit met radioactieve bronnen en röntgentoestellen over examenprogramma-onderdelen als de eigenschappen van kern- en röntgenstraling (ioniserend en doordringend vermogen), activiteit, halveringstijd, absorptie, enz.