Informatieavond profielkeuze HAVO 3

11-1-2021

Informatieavond profielkeuze HAVO 3

Helaas kunnen ook de profielkeuze-ouderavonden die op 11 en 12 januari 2021 gepland stonden wegens de huidige beperkingen rondom corona niet doorgaan. Als gevolg hiervan zal ook deze tweede profielkeuze-ouderavond digitaal plaatsvinden.

In oktober hebben ouders een brief met de link naar de eerste digitale voorlichting ontvangen. Binnenkort ontvangen ouders een volgende brief met daarin een link naar de tweede voorlichtingsavond. In deze voorlichting bespreek ik de overstap naar het hoger onderwijs en ga ik verder in op de ouderrapportage van Profiel ASL. De voorlichting is t.z.t. op YouTube te bekijken. 

Keuze