Studiemiddag personeel

3-12-2020

Studiemiddag

Studiemiddag

Na lesuur 4 vervallen voor de leerlingen alle lessen in verband met een studiemiddag van het personeel.

Studiemiddag